Projectaanpak

Tijdens de ontwikkeling van een bedrijfskeukeninrichting wordt het concept continu getoetst aan haalbaarheid op het gebied van installatie, bouwkundige mogelijkheden en bv de hinderwet.

Deze specialistische engineeringwerkzaamheden worden niet in rekening gebracht, Gro-Tech biedt hier een stuk service voor haar opdrachtgevers.

Het gehele traject van de ontwikkeling van een bedrijfskeuken tot realisatie van de bedrijfskeuken bestaat uit 6 fases:

Inventarisatie

Tijdens deze fase vinden er 1 of meerdere gesprekken plaats tussen u als eventuele opdrachtgever en onze adviseur.
Tijdens deze gesprekken zullen wij proberen zoveel mogelijk informatie van u los te krijgen om een juiste inschatting te krijgen van uw wensen. Hierbij moet u denken aan zaken als aantal zitplaatsen, aantal medewerkers, wat voor soort menukaart gaat u hanteren etc etc.

Tijdens deze fase heeft het tevens onze voorkeur om een keer op uw locatie te komen en de sfeer en entourage in ons op te nemen, dit om deze belangrijke informatie mee te kunnen nemen in het ontwerp.

Ontwerp

Tijdens deze fase gaat de adviseur samen met de ontwerpers aan de slag om een eerste ontwerp te creëren voor u als eventuele opdrachtgever. Hier worden alle punten uit de inventarisatie gesprekken mee genomen en wordt rekening gehouden met zaken als efficiënte routing, ergonomie, hygiëne en veiligheid. Dit alles volgens de strenge eisen en richtlijnen van onder andere de HACCP en Arbodienst.

Dit eerste ontwerp zal worden terug gekoppeld aan u om hier samen met u over te gaan brain stormen, hierop aansluitend kan het ontwerp dan nog worden aangepast.

 

projecten-01 projecten-03

Begroting

Na goedkeuring van het ontwerp voor de bedrijfskeuken volgt een passende begroting waar rekening is gehouden met uw wensen en eisen. Tijdens deze fase zullen tevens zaken als de levering- en betalingcondities, planning en garantievoorwaarden aan bod komen.

Projectbegeleiding

Gedurende de ontwikkeling en bouw van het project wordt u door Gro-Tech een professionele projectmanager toegewezen. Deze zal zich tijdens de bouw regelmatig in kennis stellen van de ontwikkelingen. Indien gewenst zal hij als intermediair optreden tussen u als opdrachtgever en overige partijen, hierbij moet u denken aan een aannemer, loodgieter, elektricien etc etc.

Tevens ontvangen deze partijen een compleet gemaatvoerde inrichting- en aansluittekening, dit om helderheid te verschaffen in de te verrichten werkzaamheden.

Met name bij de meer gecompliceerde aanbestedingen is de projectmanager onmisbaar voor een vlotte en soepele afhandeling van het project.

Service, montage en onderhoudsdienst

Wij beschikken over een eigen plaatsing-, montage en servicedienst. Om de levensduur
en kwaliteit van uw apparatuur ook in de toekomst zo optimaal mogelijk te houden
bieden wij de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Dit biedt u
de zekerheid van tijdig en preventief onderhoud wat de volgende voordelen voor u als
ondernemer heeft:

  • Apparatuur is bedrijfszekerder
  • Apparatuur heeft een langere levensduur
  • Apparatuur heeft een hoger rendement
  • Preventief onderhoud voorkomt onverwacht hoge reparatiekosten

Tevens krijgt u als opdrachtgever een extra korting op de te gebruiken onderdelen.

After Sales

Na oplevering en ingebruikstelling verzorgen wij voor u en uw medewerkers een
gebruikers instructie op locatie. Hierbij geven wij een uitvoerige demonstratie van
de bediening en de optimale werkwijze van de apparatuur.