MVO

Gro-Tech streeft naar continuïteit van het bedrijf op lange termijn, gebaseerd op jaarlijkse, redelijke rendementen. De resultaten moeten worden verkregen door een bovengemiddelde kwaliteit van leveringen. Bij alle handelingen en activiteiten dient rekening te worden gehouden met het begrip “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

De directie van Gro-Tech heeft bepaald dat de zorg voor mens, maatschappij en milieu een zeer belangrijk aspect is in de totale missie die Gro-Tech heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel. Maatschappelijk ondernemen is voor Gro-Tech ondernemen met een duurzaam karakter.

De Sociaal Economische Raad omschrijft duurzaam ondernemen als “activiteiten ontplooien in het belang van het bedrijf en de maatschappij die verder gaan de core business en die niet wettelijk verplicht zijn”. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt rekening gehouden met de belangen van de stakeholders. Dit zijn:

  • Opdrachtgevers , gebruikers en afnemers
  • Medewerkers inclusief organisaties en arbeidsmarkt in geheel
  • Consumenten
  • Leveranciers / fabrikanten
  • Mensenrechtenorganisaties
  • Milieu-organisaties
  • Overheid
  • Omwonenden – gemeente

Van iedere werknemer wordt verwacht dat hij of zij de belangrijke maatschappelijke normen en waarden onderschrijft en hier naar handelt. Een actieve bijdrage hieraan wordt aangemoedigd en zeer gewaardeerd.