Inkoopvoorwaarden van relatie

Veel bedrijven en instellingen maken gebruik van zelf opgestelde inkoopvoorwaarden. Als u ons deze toestuurt, dan zijn wij graag bereid deze voorwaarden te bestuderen en met u overleg te plegen. Voorwaarden dienen te allen tijde tot tevredenheid te zijn van beide partijen.