Algemene voorwaarden Gro-Tech bedrijfskeuken inrichting B.V.

Op alle leveringen en diensten die Gro-Tech bedrijfskeukeninrichting B.V verricht zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer: 0817059.

U kunt de voorwaarden hieronder downloaden. Als u vragen heeft of opmerkingen, of u vindt dat bepaalde artikelen niet op uw bedrijf of instelling van toepassing zijn, dan willen wij hierover graag met u overleg plegen.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden